Žalieji pastatai

Žaliasis pastatas

Tai sveikas, komfortiškas, ilgaamžis, ekonomiškas, energetiškai efektyvus pastatas, racionaliai vartojantis gamtos išteklius visuose pastato gyvavimo ciklo etapuose: nuo vietovės parinkimo, projektavimo, statybos iki eksploatavimo bei atnaujinimo ar gyvavimo pabaigos ir darantis itin mažą poveikį aplinkai.

Tvarios aplinkos kūrimas

Tai aplinkos kūrimas, kuomet maksimaliai saugant gamtą, racionaliai naudojant resursus ir paliekant minimalų poveikį aplinkai, siekiama tenkinti dabartinių kartų poreikius, išsaugant galimybes būsimoms kartoms tenkinti savuosius.

Pastatai yra vieni didžiausių aplinkos teršėjų ir energijos vartotojų
piechart2
Žaliųjų pastatų naudos

Sveikesnis ir komfortiškesnis vidaus mikroklimatas

Mažesnės eksploatacinės

išlaidos

Didesnė pastato vertė ir

pastato užimtumas

Konkurencinis pranašumas ir išskirtinumas, tarptautinis pripažinimas

Gamtos išteklių tausojimas, mažesnė CO2 emisija

Inovacijų skatinimas statybos sektoriuje

Didesnės nuomos

kainos

Didesnis darbuotojų

darbingumas

Tarptautinės sertifikavimo sistemos

BREEAM ir LEED labiausiai pasaulyje žinomi ir plačiausiai taikomi tvarių pastatų vertinimo standartai. Tai savanoriškai pasirenkamos vertinimo metodikos, kurios nustato geriausią tvarių pastatų projektavo praktiką. Šiais sertifikatais ženklinami pastatai, darantys mažiausią poveikį aplinkai per visa savo gyvavimo laikotarpį.

Sistema Šalis Metai Sertifikatai Informacija
breem UK 1990 >550.000 www.breeam.com
leed JAV 1998 >100.000 www.usgbc.org
Vokietija 2007 >1.000 dgnb-system.de
Nacionalinės sertifikavimo sistemos
lptvs

Lietuva

miljo

Švedija

greenstar

Australija

gbce

Ispanija

casbee

Japonija

home2

Airija